Menu Zamknij

Dyżurny PIK Kraków: +48 502 437 567. Czynny codziennie dla potrzebujących pomocy.

Infolinia AA Kraków: +48 516 248 844. Czynna całą dobę, codziennie.

Infolinia AA Ogólnopolska: +48 801 033 242. Czynna codziennie w godzinach 8:00-22:00, obsługiwana przez Biuro Służby Krajowej AA w Warszawie. W godzinach 16:00 -8:00 infolinia obsługiwana jest przez Punkty Informacyjno Kontaktowe Regionów AA w Polsce. Koszt połączenia zgodnie z tabelą opłat operatora telekomunikacyjnego abonenta.

Infolinia EU: 116123. Czynna codziennie, obsługiwana przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Numer 116123 to inicjatywa ogólnoeuropejska. W 2007 roku decyzją Komisji Europejskiej zarezerwowano numery zaczynające się na 116 na potrzeby usług o walorze społecznym. W całej Europie numer 116123 przeznaczono na bezpłatny telefon zaufania dla osób dorosłych.

 

CZYM JEST AA?

Anonimowi Alkoholicy są międzynarodową wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy borykali się z problemem picia. Jest to nieprofesjonalna, samo-wspierająca się, wielorasowa, apolityczna grupa ludzi działająca w każdym zakątku świata. Nie istnieją jakiekolwiek wymagania dotyczące wieku czy wykształcenia. Członkostwo jest możliwe i otwarte dla każdego, kto chce zrobić coś ze swoim problemem związanym z nadużywaniem alkoholu.

DOWIEDZ SIĘ CZYM JEST AA

 

CZY AA JEST DLA MNIE?

Tylko Ty możesz zadecydować, czy dać szanse Wspólnocie AA. My wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, znaleźliśmy się w AA ponieważ nie daliśmy już rady dłużej kontrolować naszego picia. W AA znaleźliśmy rozwiązanie i zaczęliśmy zdrowieć.

ZABACZ CZĘSTE PYTANIA

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Wszystkich zainteresowanych rozwiązaniem problemu z uzależnieniem od alkoholu.

MITYNGI    |   KONTAKT