Menu Zamknij

Fachowcy na codzień pracujący z alkoholikami mają wspólny cel z Anonimowymi Alkoholikami, a jest nim niesienie pomocy w zaprzestaniu picia w celu prowadzenia zdrowszego i bardziej efektywnego życia. Możemy służyć naszym własnym doświadczeniem w zmaganiu się z chorobą alkoholową, zapewniając nieustanne wsparcie dla zdrowiejących alkoholików. Źródła przydatne profesjonalistom Anonimowi Alkoholicy posiadają wielu członków oraz komitetów gotowych służyć niezbędnymi informacjami, które mogą stać się koniecznym źródłem wiedzy dla profesjonalistów. Jako wspólnota cieszymy się długą i owocną historią współpracy z innymi organizacjami jednocześnie zachowując swoją odrębność, będąc w stanie na prośbę powyższych organizować meetingi czy zapewniać inne informacje z zakresu problematyki.

Wspólnota AA porozumiewa się z lekarzami i innymi przedstawicielami służb medycznych, osobami duchownymi, prawnikami, przedstawicielami sądu oraz administracji, wychowawcami, pracownikami socjalnymi, terapeutami, psychiatrami oraz innymi osobami, których praca dotyczy choroby alkoholowej.

 

JAK AA WSPÓŁPRACUJĄ Z PROFESJONALISTAMI?

W broszurach np. „Rzut oka na AA”, „Grupa AA”, czy „Jak AA współpracują z profesjonalistami?” można dowiedzieć się, co robi AA, a czego nie. Obecnie największe doświadczenie we współpracy z profesjonalistami posiada Komisja Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi spoza AA Służby Krajowej AA i regionalne Zespoły Informacji Publicznej i Współpracy z Innymi spoza AA.

  1. Nie istnieją żadne sztywne zasady, które można by stosować we wszystkich przypadkach – zwłaszcza jeśli chodzi o rozróżnienie między współpracą, a nie łączeniem się. Ze względu na to, ze w różnych sytuacjach i okresach mamy do czynienia z odmiennymi okolicznościami współpracy, każdy przypadek należy oceniać osobno. Pomaga w tym znajomość doświadczeń AA. Broszura, którą czytacie, oparta w dużej mierze na Dwunastu Tradycjach, przedstawia wynikające z nich podstawowe zasady. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdziecie w tekstach źródłowych AA – ,,12 Kroków i 12 Tradycji” i w „Anonimowi Alkoholicy wkraczają w dojrzałość” .
  2. AA z nikim nie rywalizuje. To, że potrafimy pomoc innym alkoholikom nie wynika ani z wiedzy naukowej, ani fachowej. Jako Anonimowi Alkoholicy ograniczamy się do dzielenia się nabytą bezpośrednio wiedzą o cierpieniu alkoholika i jego zdrowieniu. My, uczestnicy AA, posiadamy jedną, wyjątkową kwalifikację, by pomagać pijącym -to, oczywiście nasze osobiste doświadczenie. Sami przeszliśmy przez piekło. Obok działalności specyficznej dla AA możemy oczywiście w inny sposób pomagać alkoholikom, nie zapominając jednakże o 12 Tradycjach. Te Tradycje, które mówią o samowystarczalności finansowej, niepobieraniu opłat za naszą działalność, unikaniu polemik czy łączeniu się z kimkolwiek wskazują również, byśmy jako AA nie krytykowali, przeszkadzali lub utrudniali jakąkolwiek działalność niosącą pomoc alkoholikom. Najlepiej służymy nie przez rozdzielanie sądów, ale po prostu dzieląc się osobistym doświadczeniem.
  3. Organizacje i profesjonaliści spoza AA nie są zobowiązani do przestrzegania Tradycji. Tradycje AA są wyłącznie dla AA. Dobrze jest jednak, gdy osoby i instytucje, z którymi współpracujemy zostaną zaznajomione z Tradycjami — wspólne działania są wtedy efektywniejsze.

ZOBACZ BROSZURY INFORMACYJNE AA.   

Broszura (skan): Jak AA współpracuje z profesjonalistami?

 

Zapraszamy do kontaktu.

AA INTERGRUPA MAŁOPOLSKA
ul. Dietla 74/7,  31-039 Kraków

E-mail: sekretarz.malopolska@gmail.com