Menu Zamknij

Anonimowi Alkoholicy są międzynarodową wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy borykali się z problemem picia. Jest to nieprofesjonalna, samo-wspierająca się, wielorasowa, apolityczna grupa ludzi działająca w każdym zakątku świata. Nie istnieją jakiekolwiek wymagania dotyczące wieku czy wykształcenia. Członkostwo jest możliwe i otwarte dla każdego, kto chce zrobić coś ze swoim problemem związanym z nadużywaniem alkoholu. Od czasu pierwszej publikacji książki „Anonimowi Alkoholicy” w 1939 roku miliony mężczyzn i kobiet wyzdrowiała z choroby alkoholowej. Obecnie dostępna, zatwierdzona przez General Service Conference czwarta edycja książki zawiera historie założycieli stowarzyszenia AA, jak też wiele innych opowieści członków z różnych środowisk, którym udało się odnaleźć wsparcie i zdrowie dzięki wspólnocie.

„Nie jesteśmy organizacją w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Nie ma tu jakichkolwiek opłat ani składek. Jedynym warunkiem członkostwa jest uczciwe pragnienie zaprzestania picia. Nie jesteśmy związani z żadną konkretną religią, sektą lub wyznaniem, klasą społeczną, ani nie przeciwstawiamy się nikomu i niczemu. Po prostu pragniemy być pomocni tym, którzy zostali dotknięci tą chorobą.”

– Anonimowi Alkoholicy str. XII

 

HISTORIA AA NA ŚWIECIE

Miejscem założenia AA były Stany Zjednoczone. Inicjatorami byli makler giełdowy Bill W.  oraz dr Bob  – którego pierwszy dzień nieprzerwanej trzeźwości 10 czerwca 1935 roku uważa się za symboliczną datę narodzin Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.  W1938 roku, gdy spotykały się już trzy (jeszcze bezimienne) grupy AA, ich uczestnicy zdecydowali się spisać swoje doświadczenia. W 1939 roku ukazała się książka Anonimowi Alkoholicy i od jej tytułu wziął swoją nazwę cały ruch. W 1940 roku powstało pierwsze biuro do obsługi ruchu. Publikacje artykułów w prasie i życzliwy stosunek wielu lekarzy sprawiły, że na początku lat 40. ruch zaczął się szybko rozwijać. Na jubileuszowym zjeździe w Saint Louis w 1955 roku Bill W. i pozostali weterani przekazując wszystkie sprawy związane z ruchem jemu samemu.  Fundacja Biura Służby Krajowej AA w Polsce wydała książkę „Przekaż dalej”, która zawiera Kalendarium, a w nim, na stronie 435 informację: „10 czerwca: ostatni kieliszek doktora Boba”.

 

HISTORIA AA W POLSCE

Pierwsze informacje do Polski dotarły około 1957 roku. W poznańskim czasopiśmie „Trzeźwość” młody socjolog dr Zbigniew Wierzbicki opublikował 12 TRADYCJI. Cenzura zatrzymała 12 KROKÓW ze względu na odwołanie się do Boga w trzech miejscach. Pod koniec lat sześćdziesiątych psycholog mgr Maria Grabowska zaczęła prowadzić zajęcia grupowe oparte na założeniach programu 12 kroków. Pierwsza polska Grupa AA zaczęła działać w Poznaniu jesienią 1974 roku pod nazwą „Eleusis”,  Do 1980 roku powstało 5 grup. W 1982 roku, przy okazji organizowanej przez Instytut Psychoneurologiczny (dzisiejszy Instytut Psychiatrii i Neurologii) w Warszawie konferencji Klubów Abstynenckich, odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie grup AA, na którym powołano 6-osobową Tymczasową Krajową Służbę Anonimowych Alkoholików. W 1984 roku w Poznaniu odbył się Pierwszy Zjazd Wspólnoty AA w Polsce. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ponad 30 grup AA. Wybrano wówczas pierwsze struktury służebne i nawiązano kontakt z europejskim AA. Kolejne Zjazdy AA miały miejsce w Zawierciu (1986) i we Wrocławiu (1988). W 1985 roku zaczęło ukazywać się pierwsze czasopismo, które później po połączeniu się ze „Zdrojem” daje początek obecnemu dwumiesięcznikowi „Zdrój”. 14 sierpnia 1995 roku została zarejestrowana fundacja „Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce” i otrzymała upoważnienie do publicznego reprezentowania AA również jako osoba prawna. Fundatorami zostali psycholog mgr Maria Matuszewska z Poznania i lekarz Bohdan Woronowicz z Warszawy.

 

Szacuje się, że na całym Świecie działa ponad 120 tysięcy Grup AA,
a liczba zdrowiejących przekroczyła 2 miliony osób.

(ESTIMATES OF A.A. GROUPS AND MEMBERS AS OF JANUARY 1, 2018)

 

PROGRAM AA

Program AA zdrowienia z alkoholizmu opiera się na 12 KROKACH AA i 12 TRADYCJACH AA. Są one rdzeniem programu AA. 12 KROKÓW to zbiór zaleceń, które systematycznie stosowane i wymieniane z innymi uczestnikami mają pomóc członkowi Wspólnoty AA wyzwolić się z uzależnienia. 12 TRADYCJI to podstawowe reguły i zasady według których grupy funkcjonują się i kontaktują pomiędzy sobą oraz „światem zewnętrznym”.

POZNAJ 12 KROKÓW I TRADYCJI AA

 

SŁUŻBA W AA

Służba we Wspólnocie AA to przekazywanie innym tego, co pozwoliło nam zdrowieć i rozwijać się, a samej Wspólnocie AA wzrastać i być skuteczną w działaniu. Program AA to coś więcej niż zbiór zasad pomagających nam żyć w trzeźwości, to również kierunek działania dla każdego członka AA, grup i służb w każdej ze struktur AA. Służba jest fundamentem istnienia Wspólnoty AA jako całości, tak jak zaprzestanie picia jest fundamentem trzeźwości.

KROK 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Grupy powstają, aby realizować Dwunasty Krok. Regularny udział w mityngach jest sam w sobie służbą, mityngi są bowiem niezbędne dla zachowania trzeźwości.

ZOBACZ CZĘSTE PYTANIA

 

INFORMACJE DLA PROFESJONALISTÓW

Wspólnota AA porozumiewa się z lekarzami i innymi przedstawicielami służb medycznych, osobami duchownymi, prawnikami, przedstawicielami sądu oraz administracji, wychowawcami, pracownikami socjalnymi, terapeutami, psychiatrami oraz innymi osobami, których praca dotyczy choroby alkoholowej.

DLA PROFESJONALISTÓW

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Wszystkich zainteresowanych rozwiązaniem problemu z uzależnieniem od alkoholu.

MITYNGI   |   INFOLINIE AA   |  KONTAKT